دوربین مینیاتوری AHD

دوربین مینیاتوری AHD

دوربین مینیاتوری AHD دوربین مینیاتوری AHD معمولا در محیط هایی استفاده می شوند که نیاز به مشاهده تصاویر به صورت غیر محسوس وجود…

دوربین مینیاتوری AHD

دوربین مینیاتوری AHD دوربین مدار بسته مینیاتوری معمولا در محیط هایی استفاده می شوند که نیاز به مشاهده تصاویر به صورت غیر محسوس…