کابل

کابل آماده دوربین مدار بسته

کابل آماده دوربین مداربسته کابل آماده دوربین مداربسته جهت سهولت در نصب در متراژ  5,10,15,20,30و50 متر

سویچر ۵ کانال HDMI

سویچر 5 کانال HDMI می توانیم خروجی HDMI چهارعدد DVR یا خروجی HDMI هر دستگاهی را به ورودی این سویچر متصل نموده و…